Pilates Nedir ?

Pilates Nedir ?

Tarihçe
 

Pilates was designed by Joseph Pilates , a physical-culturist born in Mönchengladbach , Germany in 1883. Pilates Joseph Pilates tarafından tasarlandı, Dünyaya fiziksel-culturist1883 yılında, Almanya daHe developed a system of exercises during the first half of the 20th century which were intended to strengthen the human mind and body.  insan zihnini  ve vücudunu güçlendirmek için tasarlamıştır. Joseph  20. yüzyılın ilk yarısında egzersiz sistemi geliştirdi. Joseph Pilates believed that mental and physical health are inter-related. [ 5 ] Joseph Pilates zihinsel ve fiziksel sağlığın arasında özel bir  ilişkili olduğuna inanmaktadır.

He had practiced many of the physical training regimes which were available in Germany in his youth, and it was out of this context that he developed his own work, which has clear connections with the physical culture of the late nineteenth century such as the use of specially invented apparatuses and the claim that the exercises could cure illness. Onun gençligi Almanya’da geçti ve fiziksel eğitim rejimlerin birçok pratiği yaptı, ve o bütün spor tekniklerini öğrenerek ve eğitimler alarak sonuç olarak da   kendi eserini  geliştirilen Joseph kültür fizik hareketlerini kullanarak ve hayvanların hareketlerini inceleyerek on dokuzuncu yüzyıda da özel aparatlar  ekleyerek ve bu  egzersizlerin omurga hastalıklarının  tedavisi olabileceğini iddia icat. It is also related to the tradition of “corrective exercise” or “medical gymnastics” which is typified by Pehr Henrik Ling . Aynı zamanda bu sisteme  “düzeltici egzersiz” veya  “tıbbi jimnastik” tarzı da denenebilir.

Joseph Pilates published two books in his lifetime which related to his training method: Your Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education (1934) and Return to Life through Contrology (1945). Bedenin eğitimi ve Conroloji metodunu  (1945) te ile Hayata Dönüş ve Düzeltici Egzersiz  Sistemi  ni Joseph Pilates  Eğitim yöntemi adı ile  ile ilgili  iki kitabını  yayınlandı. In common with early twentieth century physical culture, Pilates had an extremely high regard for the Greeks and the physical prowess demonstrated in their Gymnasium .

The first generation of students, many of them dancers, who studied with Joseph Pilates and went on to open studios and teach the method are collectively known as The Elders and the most prominent include: Romana Kryzanowska , Kathy Grant, Jay Grimes, Ron Fletcher , Maja Wollman, Mary Bowen, Carola Treir, Bob Seed, Eve Gentry , Bruce King, Lolita San Miguel, [ 6 ] and Mary Pilates (the niece of Joseph and Clara). Joseph Pilates stüdyolar  ile çalıştı Studyolarını açmak ve yöntemini öğretmek için gitti öğrenciler, çoğu dansçı olan ilk nesil   Büyükleri bu gruba  dahil olarak bilinir: Romana Kryzanowska , Kathy Grant, Jay Grimes, Ron Fletcher , Maja Wollman, Mary Bowen, Carola Treir, Bob Seed, Eve Gentry , Bruce King, Lolita San Miguelve Mary Pilates (Joseph ve Clara yeğeni). Modern day Pilates styles, both “traditional” and “contemporary”, are derived from the teaching of these first generation students. Modern Pilates stilleri, hem “geleneksel” ve “çağdaş”, bu ilk nesil öğrencilerle birlikte  bu sistem  türetilmiştir.

The method was originally confined to the few and normally practiced in a specialized studio, but with time this has changed and pilates can now be found in community centers, gyms and physiotherapy rooms as well as in hybrid practice such as yogilates and in newly developed forms such as the Menezes Method. [ 7 ] Another form is Tangolates (also known as Tango-Pilates and Pilates-Tango), a method of conscious, mind-body exercises that combines the core stability of Pilates with the concentration, coordination and fluid movement of Tango. Yöntem aslında az ve normalde özel bir stüdyoda uygulamalarla  sınırlıydı, ancak zamanla bu değişti ve pilates şimdi toplum merkezleri, spor salonları ve fizyoterapi Merkezlerinin  yanı sıra  Pilates STUDYOLARDA UYGULANAN yeni sistem ki benimde uyguladığım  Amerka Yogilates ENSTİTÜSÜ SAHİBİ Jonathan Urla dan almış oldugum Yogilates yeni yaklaşım formlarıdır.The “traditional” form still survives and there are also a variety of “contemporary” schools, such as Stott Pilates , which have adapted the system in different ways.

Başa dön
0536 586 73 17