RAJA YOGA NEDİR ?

 Raja Yoga, kendimizi isteyerek ve arzulayarak disipline etmemizdir. Buradaki en önemli araç irade gücümüzdür. İrademiz yoksa, kontrolümüz de yoktur. İrade gücü Raja Yogadaki aracımızdır. Bu sistem de sonuç olarak aklımızı ve zihnimizi bilinçli olarak sakinliğe götürmek için düzenlenmiştir. Krişna ve Patanjali aklı kontrol etmenin iki sisteminden söz ederler. Bunlar;

1) ABYASA: Disiplin ve kontroldür. Bu yönteme Raja ve Karma Yoga girer. Bu yöntemde bir disipline olan, bir de disipline eden bulunmaktadır. Disipline olan, çalışandır. Disipline eden, patrondur. Disipline olan, yani öğrenci, kendini hiçbir zaman baskı altında hissetmemelidir. Çünkü zorla disiplin altına girdiğimizde kendimizi baskı altında hissederiz. Oysa istekle ve arzu ile kendi üzerimizde disiplin kurarsak, bu da bizim kendi kendimizin efendisi olmamızı sağlar. Kendi kendimizin efendisi olmamız demek, ne yapmak istediğimize, nasıl düşünmek istediğimize, nasıl davranmak istediğimize ve hangi okul yolunu takip edeceğimize bilinçli olarak karar vermemizdir.

2) VAIRAGYA: yani ‘bırak gitsin’ yöntemidir. Bu yönteme ise Bhakti ve Gnana Yoga sistemleri girmektedir. Gnana Yoga sistemine göre Vairagya’da bilgiyi yöntem olarak kullanırız. Bilgiyi kullanmamızın aracı ise zihnimizdir. Analiz eder, bilgiyi zihnimizle kullanırız. Bu sistem sonuçta yine bizi aklın sakinliğine götürür. Ama bu sistemi uygulamak kolay değildir. Burada en önemli araç sorgulamaktır. Bu da bize bilgiyi getirir. Bilgide mutluluk… Aklın sakinliğini sorgularken mutlu olma yöntemlerini bilirsek, kolayca sonuca ulaşırız. Bhakti Yoga sisteminde ise duyular üzerine hakimiyet gerektirir ve kişinin gerçek sevginin ne olduğunu anlaması üzerine kuruludur. Bhaktinin amacı evrensel sevginin ne olduğunu kişiye göstermek kişiyi Yoga’ya, yani birliğe götürmektir. Yani Vairagya yönteminde de anlaşılması gereken, olaylara ve dünyaya, kişilerle sonsuz, sınırsız, karşılıksız sevgiyle bakmamız; nesnelere tutunmamız, endişelerimizden yöntemleri bilerek akıl yolu ile sıyrılmamız anlatılır. Yani zihnimiz metodu ve analizi bilirse mutluluk yolu kaçınılmazdır. Amaç içsel ve dışsal doğamızı kontrol ederek hepimizde olan ilahiliği tezahür ettirmemizdir.

Şimdi RAJA YOGA’NIN ALTINDAKİ SEKİZ BASAMAKLI ASTANGA YOGA’yı inceleyelim.

Astanga Yoga, Patanjali’nin kaynak eseri Yoga Sutra’larda anlatılmaktadır. Öğrenci isteyerek ve arzu ederek bu sekiz yolu disiplinli bir şekilde uygularsa yoga yolunda istediği hedefe ulaşabilir.

1) YAMA’LAR: Kendimize hakim olmayla ilgili ilkelerdir. Ahlaki değerlerimizdir.

A) Ahimsa: Kendimize ve topluma zarar vermemek, şiddet kullanmamaktır.

Özetle kişi kendi mutluluğu için etrafını sıkıntıya sokarsa bu bir şiddettir. Ama kendin mutluysan ve sadece etrafındakilerin ve toplumun huzursuzluğundan mutlu oluyorsan bu da bir şiddettir. İçimizdeki şiddet bir zehirdir. Şiddete karşı olmalıyız ve bu şiddeti vücut, zihin ve söz seviyesinde kontrol etmemiz Ahimsa’dır.

B) Satya: Doğruluktur.

Doğruluk ve gerçek zamanın her diliminde aynıdır. Yalan söylemek ve bunu sürdürmek, aklımıza ve bedenimize zarar verir. Bize yük getirir. Biz geçmiş ve gelecekle de ilgili dürüst olmalıyız. Bu gerçeklikler sorumluluktur. Bu sorumluluklar bizim içsel gücümüzdür.

C) Asteya: Çalmamak.

Bizim olmayan hiçbir düşünceye ve maddeye sahip çıkmamamız demektir. Sahip olduklarımızla mutlu olursak, Asteya’yı yerine getirmiş oluruz.

D )Brahmacarya: istek ve arzuları kontrol etmek.

Dünyamıza kutsal bir şey gibi saygı duymak, dünyaya pozitif bir oluş gibi davranmaktır. Aynı zamanda kendi üzerimizde de bedensel ve tensel zevklerimizi kontrol altına almamız demektir.

E) Aparigrama: Her şeye karşı nötr olmamız.

Hiçbir düşünceye ve davranışa gereğinden fazla veya gereğinden az bağlanmamamız demektir. Örneğin istifçi olmamamız, maddeye tutunmamamız, açgözlü olmamamız demektir.

2) NİYAMA’LAR: Kişinin kendini saflaştırması ve gözleme yapmamız için gerekli ilkelerdir.

A) Sauch: saf ve arı olma.

Temiz olmamız, saygılı olmamız, düzenli olmamızdır. Kendimiz ve çevremizin temizliği, zihnimizin saflığı ile de alakalıdır.

B) Santosha: halimizden ve durumumuzdan memnun olma.

Yani ihtiyacımız olanla gereken arasındaki farkı görmemizdir. Fazla olan hiçbir şeye ihtiyaç duymamalıyız. Objelere ve nesnelere fazladan bağımlı hale gelirsek bunların kölesi haline geliriz.

C) Tapas: Ateşli istek.

Yani tek yönlü olarak kendimizi bir şeye vermemiz; isteğimiz ne olursa olsun, inançla, adanmayla ve samimiyetle takip etmektir.

D) Svadyaya: Okuma.

Spiritüel konularda bol bol okumamız ve kendimizi akıl, zihin düzeyinde geliştirmemiz demektir.

E) Ishwara Prranidhana: hatırlama.

Zaman zaman kendi özümüze dönüp yolun neresinde olduğuna bakmamızdır. Yani içsel gözlemdir. Örneğin sadece Svadya’ya takılmamak (okuma), sadece Sauch (temizlik) aşamasına takılıp kalmamak. Niyama uygularken kendi içimizle ve davranışlarımızla ilgileniriz. Bu başkaları ile iletişim içinde olmamızı gerektirmemelidir.

Sonuç olarak bu basamakların hepsi yoga yolunda ilerlememiz için bir araçtır. Son değildir. Sona ulaşmamız için gereken basamaklardır.

Patanjali’nin kaynak eseri Yoga Sutra’da Raja Yoga’nın 8 bölümü olduğundan bahsedilmiştir.

 • Yama’lar: Kendimize hakim olma ile ilgili ilkelerdir.
 • Niyama’lar: Gözlemleme yapmamız için gerekli ilkelerdir.
 • Asana’lar: Fiziksel Duruşlardır.
 • Pranayama: Nefes teknikleri ile evrensel enerji Prana’nın  kullanılmaması ve kontrol edilmesidir.
  Meditasyon aşamaları:
 • Pratyahara: Dikkatin dış dünyadan iç dünyaya yöneltilmesidir.
 • Dharana: Konsantrasyondur.
 • Dhyana: Konsantrasyon halinde, kişinin kendisini zorlamadan kalabilmesi durumudur.
 • Samadhi: Yoga’nın nihai hedefi olan Evrensel Bilinç ile birleşmedir.

B.K.S. Iyengar, Raja Yoga’nın bölümlerini bir ağacın bölümlerine benzetmiştir. Iyengar’a göre, Yoga Ağacının kökleri yama’lar, gövedisi niyama’lar, dalları asana’lar, yaprakları paranayama’dır. Ağacın özsuyu dhrana, ağacın verdiği çiçek dhyana, meyve ise samadhi’dir. Burada Iyengar’ın söylemek istediği, bir ağacın ancak bu bölümlerin hepsi bir arada olursa bir bütün olabileceğidir. Yani, Yoga yolundaki bir öğrenci, Samadhi’ye ulaşabilmek için, Yoga’nın tüm bu bölümlerini bir arada uygulamalıdır.

Banu Deger
BHANU PRİYA

Yoga Egitmeni, Reiki Master, Yasam Kocu

Incoming search terms:

 • raja yoga nedir
 • raja yoga