Yoga Dersleri ile hayatınıza huzur, renk & sağlık katın

  • Kozyatagi / Kadıköy / İstanbul
  • 08:30 - 21:30
  • E-Posta

    banu.deger@gmail.com

  • 08:30 - 21:30

    Haftanın Her Günü

Hamile Pilatesi ile Düzgün Omurga

The  is made up of a complex chain of ligaments, fascia, bone, muscles and inter-vertebral discs which is required toİnsan omurgası  kompleks bağlar, kemikler, adaleler  ve hem de esnek olması gereken vertebral disklerden oluşmaktadır. The natural curves of the spine (cervical and lumbar) are interdependent and whilst each curve supports the other, any deviation can also affect the other. Omurga (servikal ve lomber) doğal eğrileri birbirine bağlıdır ve her bir eğri diğerini destekler iken, her hangi bir sapma bu diskleri etkileyebilir..

In Pilates the aim throughout most stabilising exercises is to maintain these natural curves and create a neutral position for each joint that is close to its optimal alignment.

 In this neutral position the deep postural muscles of the spine (Multifidus and Transversus Abdominus) can be recruited effectively, thus strengthening each vertebrae in alignment to reduce stress on the spinal tissues and inter-vertebral disHamile Pilatesi (YOGİLATES’İ)   egzersizlerinin amacı, bu doğal eğrileri korumak ve optimum uyum sağlamak ve   her eklem için nötr bir pozisyon oluşturmak için pilates egsersizleri uygulanır. Bu nötr pozisyonda omurga derin kaslar ile desteklenir. ( Bunlara (MERKEZ CORE) KASLARI DENİR.

Merkez kor şu kaslardan  oluşur. Yani merkezin daha geniş tanımı ,omurgaya tutunan kalça ve pelvisi çevreleyen ,nefes alış verişi destekleyen ,ve omuz kuşağını gengeleyip sabitleyen tüm gövde kaslarıdır.Hamile iken bu ksalara cok ihtiyacımız vardır. Çünkü sırtımız öne dogru eğilmekte ,kalça kaslarımızve bel pozisyonumuzun yeri değişmektedir.

Böylece spinal dokularda ve inter-vertebral diskler üzerindeki baskıyı azaltmak için hizalama her BEL VE SIRT ın  güçlendirilmesi, arzu edilebilir. A neutral spine in the semi-supine position involves the alignment of the head, shoulders, thorax, spine and pelvis to ensure that all sections of the body are in their ideal place. Yarı-yatar pozisyonda bir nötr omurga baş, omuzlar, göğüs, omurga ve vücudun tüm bölümlerinde kendi ideal bir yerde olmasını sağlamak için pelvis hizalama gerekir. The head should be centred, with a small head cushion under the head to prevent the chin from lifting and the neck extending.

Dersler de bolca tekrarlanan Pelvik Tilt hareketleri ile birlikte Omurga Terapi yaptırılarak  yaptırılarak omurgadaki dendenin düzende kalması sağlanır.Benim derslerimde başlangıçtan bir ay sonra bütün bu problemler yok olmakta ve hamileler hiç ağrıları omadan hamileliklerini sonlandırmaktadırlar.

Ben derslerimde de Hamile  ögrencilerimi devamlı izler ve kifoz,lordoz yada skolyoz yani omurga eğriliği gibi bir  problemi var mı? diye  bakarım. Duruş bozukluğu olan hamileler  hareketleri en zor yapan ve aynı zamanda en cok faydayı sağlayan öğrencilerimdir.

Hamilelikte Omurgada olan değşilikler;

Boyunda ; öne doğru eğilme baş ve boyun ağrıları

Sırtta;kamburlaşma başlaması,sırt ağrıları ,nefes almada zorlanma

Bel de;Bel ağrıları bel çukurunun artması,siyatik ağrıları ,bacak ağrıları

Ayakta ve tabanlarda ağrılar Kaslarda da  da AŞIRI  şekilde KRAMPLAR başlar.

İşte Hamile Piatesi ve Yogilatesinde ki amacımız  yapılan Omurga Terapi hareketleri ile bütün  bu sorunları yok etmek rahat ve sorunsuz ayrıca enerjik bir hamilelik geçirmektir.

Banu Değer.