Pilateste Düzgün Omurga

Pilates de Düzgün Omurga

Insan omurga kompleks bir bağ zincir, şerit, kemik, adale vve hem de esnek olması gereken vertebral disklerden oluşur. Omurga (servikal ve lomber) doğal eğrileri birbirine bağlıdır ve her bir eğri diğerini destekler iken, herhangi bir sapma ayrıca bu diskleri etkileyebilir.. Pilates çoğu stabilize egzersizleri boyunca amacı, bu doğal eğrileri korumak ve optimum uyum sağlamak ve yakın her eklem için nötr bir pozisyon oluşturmak için pilates egsersizleri uygulanır. Bu nötr pozisyonda omurga derin kaslarla desteklenir. (multifidus ve Transversus Abdominus) Bunlara MERKEZ CORE KASLARI DENİR.
Merkez koru şu kaslar oluşturur.Yani merkezin daha geniş tanımı ,omurgaya tutunan ,kalça ve pelvisi çevreleyen ,nefes alış verişi destekleyen ,ve omuz kuşağını gengeleyip sabitleyen tüm gövde kaslarıdır.
Böylece spinal dokularda ve inter-vertebral diskler üzerindeki baskıyı azaltmak için hizalama her vertebranın güçlendirilmesi, arzu edilebilir. Yarı-yatar pozisyonda bir nötr omurga baş, omuzlar, göğüs, omurga ve vücudun tüm bölümlerinde kendi ideal bir yerde olmasını sağlamak için pelvis hizalama gerekir. Baş kaldırma ve uzayan boyun çeneyi engellemek için başın altına küçük bir baş yastığı ile ortalanarak yatırılabilir öğrenci.
Derslerde ögrenciler devamlı izlenir ve kifoz,lordoz yada düz sırt problemi var mı ? bakılır. Duruş bozukluğu olan öğrenciler hareketleri en zor yapan ve en çok da fayda elde eden öğrencilerdir.

Başa dön
0536 586 73 17